Plata italiana hojita ondulada con nacar nro. 16

Plata italiana hojita ondulada con nacar nro. 16