Coronita de plata italiana calada nro. 15

Coronita de plata italiana calada nro. 15